1

مقام معظم رهبری (مدظله): ورزش، اطمینان و اعتماد نفس در انسان ایجاد می‏کند.
یادداشت

شعار تیم ملی تیراندازی با کمان در بازی های آسیایی اینچوان

پیام تبریک زادروز به جناب آقای محمد چراغی

تحلیلی بر ورزش تیراندازی با کمان

فیلم
مقالات
شجاعی: در اینچئون شانس مدال هستیم

04/06/1393

 


  • اخبار
  • اخبار وزارت ورزش
  • اخبار استانها
  • اخبار مسابقات
  • اخبار لیگ
  • انتصابات