1

مقام معظم رهبری (مدظله): در ورزش، تکیه بر ارزشهای اسلامی و رعایت موازین اخلاقی ضروری است.
یادداشت
فیلم
مقالات

  • اخبار
  • اخبار وزارت ورزش
  • اخبار استانها
  • اخبار مسابقات
  • اخبار لیگ
  • انتصابات

 

 

 

 

 

    آب و هوا