1

مقام معظم رهبری (مدظله): ورزش، اطمینان و اعتماد نفس در انسان ایجاد می‏کند.
یادداشت

شعار تیم ملی تیراندازی با کمان در بازی های آسیایی اینچوان

پیام تبریک زادروز به جناب آقای محمد چراغی

تحلیلی بر ورزش تیراندازی با کمان

فیلم
مقالات
قابل توجه رياست/سرپرست محترم هيئت تيراندازی باکمان استان ها

رياست/سرپرست محترم هيئت تيراندازی باکمان استان ............................

باسلام و احترام

       به استحضار ميرساند اين فدراسيون در نظر دارد به منظورساماندهی منابع انسانی و بهينه سازی از تخصص و تجارب روسای محترم هئيتهای استانی در فدراسيون استفاده نمايد ،لذا خواهشمند است فرمهای اطلاعاتی پيوست را تا تاريخ 20/2/91 تکميل و در جلسه نشست روسای هئيتهای استانی تحويل سرکار خانم زينل پور نمائيد.

دانلود فرم شماره 1

دانلود فرم شماره 2

دانلود فرم شماره 3

دانلود فرم شماره 4

فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران / اخبار / کلیه اخبارها / /قابل توجه رياستسرپرست محترم هيئت تيراندازی باکمان استان ها