1

سال 1393، سال اقتصاد و فرهنگ ، با عزم ملی و مدیریت جهادی
یادداشت

شعار تیم ملی تیراندازی با کمان در بازی های آسیایی اینچوان

تحلیلی بر ورزش تیراندازی با کمان

پیام تبریک زادروز به جناب آقای محسن مخبریان

فیلم
مقالات
قابل توجه رياست/سرپرست محترم هيئت تيراندازی باکمان استان ها

رياست/سرپرست محترم هيئت تيراندازی باکمان استان ............................

باسلام و احترام

       به استحضار ميرساند اين فدراسيون در نظر دارد به منظورساماندهی منابع انسانی و بهينه سازی از تخصص و تجارب روسای محترم هئيتهای استانی در فدراسيون استفاده نمايد ،لذا خواهشمند است فرمهای اطلاعاتی پيوست را تا تاريخ 20/2/91 تکميل و در جلسه نشست روسای هئيتهای استانی تحويل سرکار خانم زينل پور نمائيد.

دانلود فرم شماره 1

دانلود فرم شماره 2

دانلود فرم شماره 3

دانلود فرم شماره 4

فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران / اخبار / کلیه اخبارها / /قابل توجه رياستسرپرست محترم هيئت تيراندازی باکمان استان ها

 

تحصیل، تهذیب و ورزش