سمینار مربیگری

زمان برگزاری : 6 لغایت 8 بهمن
مکان برگزاری: شهر لوزان سوییس
مهلت ثبت نام : پایان وقت اداری 96/9/27
شرایط دوره : داشتن مدرک مربیگری – دانستن زبان انگلیسی ( کل تدریس به زبان انگلیسی می باشد)
کلیه هزینه ها (ثبت نام – بلیط- اقامت و...) به عهده شرکت کننده می باشد.
علاقمندان در صورت داشتن شرایط مذکور تقاضای کتبی خود را به دبیرخانه فدراسیون ارائه نمایند. لازم به ذکر است پس از پایان دوره مدرک مربی گری ارائه نمی گردد و فقط گواهی حضور صادر خواهد شد.

دوره تربیت مدرس تیراندازی با کمان

زمان برگزاری : 5 لغایت 6 اسفند
مکان برگزاری: شهر لوزان سوییس
مهلت ثبت نام : پایان وقت اداری 96/9/27
شرایط اعزام : تسلط کامل به زبان انگلیسی – داشتن مدرک مربیگری درجه 1 ملی
کلیه هزینه ها (ثبت نام – بلیط- اقامت و...) به عهده شرکت کننده می باشد
علاقمندان در صورت داشتن شرایط مذکور تقاضای کتبی خود را به دبیرخانه فدراسیون ارائه نمایند.