دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمان در پاسخ به گزارش وزیر ورزش و جوانان درباره حضور خانواده‌ها در استادیوم آزادی و تماشای بازی های ایران در جام جهانی، نوشت: « این حضور به نحو مناسب و با همکاری وزارت کشور ادامه یابد ».

وزیر ورزش و جوانان گفت: در بین دستگاه های مرتبط با دولت، وزارت ورزش و جوانان بیش‌ترین سهم را در جذب و استخدام قهرمانان و مدال آوران ورزشی داشته است.

وزیر ورزش و جوانان که رویکرد دولت، تاسیس سازمان مستقل جوانان است اظهار داشت : استفاده از نیروهای جوان، پرانرژی و با نشاط رویکرد دولت و شخص آقای روحانی است و این موضوع بارها از سوی دکتر روحانی مورد تاکید قرار گرفته است.

دکتر مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به پیام های دلگرم کننده رهبر معظم انقلاب به تیم ملی فوتبال، پیامی صادر کرد.