سومین جلسه کارگروه کمان سنتی پیرامون تشکیل لیگ کمان سنتی سال 97 و تدوین آیین نامه لیگ و آیین نامه مسابقات کمان سنتی داخل سالن در محل دفتر دبیر فدراسیون برگزار شد.

در پایان رقابت های لیگ برتر خارج از سالن تیراندازی با کمان که در سایت تیراندازی با کمان مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد, تیم پتروکیمیاگرراد قهرمان این رقابتها شد.


هفته پنجم و ششم رقابت‌های لیگ‌ برتر خارج از سالن تیراندازی با کمان در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد.


هفته پنجم و ششم رقابت‌های لیگ‌ برتر خارج از سالن تیراندازی با کمان ۱۳ مهر برگزار خواهد شد.

دور سوم و چهارم مسابقات لیگ برتر تیراندازی با کمان در رشته‌های ریکرو و کامپوند به میزبانی هیئت یزد برگزار گردید.