سید محمدعلی حسینی با کسب ۱۰ رای در سمت ریاست هیئت تیراندازی با کمان استان گلستان باقی ماند.

 کلاس کارگاهی تخصصی مربیگری درجه ۲ هیات تیراندازی با کمان استان لرستان برگزار شد.

کلاس تخصصی کارگاهی مربیگری درجه ۲ در لرستان برگزار می شود و همچنین روسای جدید هیات تیراندازی با کمان شهرستان های خرم آباد و سلسله معرفی شدند.

اولین دوره مسابقات کمان سنتی با عنوان گرامیداشت پیروزی مدافعین حرم بین دانشگاه آزاد و دانشگاه سما در تاریخ 96/10/02 برگزار می شود.

با رای اعضای مجمع تفضل روحانی به عنوان رئیس هیات تیراندازی با کمان استان فارس برای مدت چهار سال برگزیده شد.