رضا رضایی به عنوان رییس هیات تیراندازی با کمان استان خوزستان انتخاب شد.

مجمع انتخابات هیات تیراندازی با کمان استان بوشهر با حضور مدیرکل ورزش و جوانان (رئیس مجمع انتخابات هیات های ورزشی) اعضای مجمع برگزار شد.

سید محمدعلی حسینی با کسب ۱۰ رای در سمت ریاست هیئت تیراندازی با کمان استان گلستان باقی ماند.

 کلاس کارگاهی تخصصی مربیگری درجه ۲ هیات تیراندازی با کمان استان لرستان برگزار شد.

کلاس تخصصی کارگاهی مربیگری درجه ۲ در لرستان برگزار می شود و همچنین روسای جدید هیات تیراندازی با کمان شهرستان های خرم آباد و سلسله معرفی شدند.