رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان در حکمی، محمد حسن زارعی را به سمت سرپرست هیئت تیراندازی با کمان استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب کرد.

حمید رضا یاری رئیس هیات تیراندازی باکمان استان همدان و اعضا‌ی محترم هیات رئیسه از هیات شهرستان های این استان بازدید کردند.

فدراسیون تیراندازی با کمان بعد از ارزیابی هیئت های استانی سراسر کشور 10 هیئت استانی برتر در این رشته را در سال 96 اعلام کرد.

مدیرکل تربیت بدنی استان البرز از احداث سایت تخصصی تیروکمان در استان البرز خبر داد.

در آخرین روز بهار دومین جشنواره خانوادگی تیر و کمان در خانه تاریخی نوریان با همکاری سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد و هیئت تیراندازی با کمان شهرستان نجف آباد برگزار شد.