فدراسیون تیراندازی با کمان بعد از ارزیابی هیئت های استانی سراسر کشور 10 هیئت استانی برتر در این رشته را در سال 96 اعلام کرد.

در آخرین روز بهار دومین جشنواره خانوادگی تیر و کمان در خانه تاریخی نوریان با همکاری سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد و هیئت تیراندازی با کمان شهرستان نجف آباد برگزار شد.

جهت مشارکت در سیاستگذاری های فدراسیون تیراندازی با کمان و همچنین طبق کارشناسی بعمل آمده، استانها به شش گروه تقسیم شدند.

اولین دوره مسابقات کمان سنتی با عنوان گرامیداشت پیروزی مدافعین حرم بین دانشگاه آزاد و دانشگاه سما در تاریخ 96/10/02 برگزار می شود.